image image
Szent Gróth Termálfürdő A 2001 óta üzemelő fürdőkomplexum impozáns kiszolgáló épületekkel, 5 szabadtéri medencével, csúszdával, 4 fedett medencével és ingyenes parkolási lehetőséggel várja vendégeit.

További információk...
Látnivalók A Batthyány-kastély helyén álló egykori várra egy 1299-ből származó oklevél utal először. A török időkben heves támadásoknak volt kitéve a végvár, erre utal az is, hogy 80 év alatt öt alkalommal erősítették meg.

Zalaszentgrót

Zalaszentgrót
Zalaszentgrót
Zalaszentgrót
Zalaszentgrót
Zalaszentgrót
Zalaszentgrót
Zalaszentgrót
Zalaszentgrót
Zalaszentgrót
Zalaszentgrót
Zalaszentgrót
Zalaszentgrót
Zalaszentgrót

Pályázati felhívás önkormányzati földterületek haszonbérletére

Bővebben: Pályázati felhívás önkormányzati földterületek haszonbérletére

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ HULLADÉKUDVAR!

Bővebben: LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ HULLADÉKUDVAR!

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - helyi ösztönzők- 18-35 év közötti fiatalok számára!!!

Bővebben: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - helyi ösztönzők- 18-35 év közötti fiatalok számára!!!

 

Pályázati felhívás faállomány kitermelésére és értékesítésére!

Bővebben: Pályázati felhívás faállomány kitermelésére és értékesítésére!

 

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójának kiírását a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására. Zalaszentgrót Város Önkormányzata idén is csatlakozott a rendszerhez, amely lehetővé teszi, hogy zalaszentgróti fiatalok pályázhassanak.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. Ebben az évben feltöltésre került egy adatlap is, amelyet szintén ki kell nyomtatni és kitöltve a pályázathoz mellékelni kell, továbbá a hallgató lakcímkártyájának fénymásolatát, a pályázó eredeti hallgatói jogviszony igazolását és jövedelemigazolásokat 3 havi nettó átlagkeresetről. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A hallgatóknak lehetőségük van A és B típusú pályázatot is beadni.

§ Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.§ A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2021/2022 tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.


A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje2020. november 05!

A pályázati feltételek és a pályázattal kapcsolatos teendők részletesen megtalálhatók a fenti honlapon, de felvilágosítás kérhető a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen, vagy az 83/562-972-es telefonszámon.


Zalaszentgrót Város Önkormányzata

--
 

UMFT

UMFT