Hatósági ügyek Szociális ügyek

Gyerekneveléshez kapcsolódó települési támogatások

Gyerekneveléshez kapcsolódó települési támogatások


Négy féle támogatási formában tudjuk segíteni a zalaszentgróti szülőket a gyermekneveléshez kapcsolódó kiadásaik enyhítésében:

1. Születési támogatás

2. Bölcsödei/óvodai támogatás

3. Iskolakezdési támogatás

4. Tanulói utazási bérlettámogatás

A részletek:

1. Születési támogatás

A támogatás célja: Támogatás biztosítható a gyermek születését megelőzően megszakítás nélkül legalább egy éve zalaszentgróti lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen tartózkodó szülők és törvényes képviselők részére az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

a) a szülő vagy törvényes képviselő a gyermeket saját háztartásában neveli,

b) b) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap hétszeresét

A támogatás formája: természetben nyújtott ellátás

A támogatás benyújtásának módja: A támogatási kérelmet gyermekenként csak az egyik szülő, illetve törvényes képviselő terjesztheti elő az erre rendszeresített formanyomtatványon, a gyermek születését követő 180 napos jogvesztő határidőben. A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát. A benyújtás a jogvesztő határidőn belül folyamatos.

2. Bölcsőde-, illetve óvodakezdési támogatás

A támogatás célja: Bölcsődei-, illetve óvodakezdési támogatásban részesülhetnek azon zalaszentgróti lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen tartózkodó szülők és törvényes képviselők, akik bölcsődés, illetve óvodás korú gyermeket nevelnek.

A támogatás formája: pénzbeli

A támogatás benyújtásának módja: A támogatási kérelmet gyermekenként csak az egyik szülő, illetve törvényes képviselő terjesztheti elő minden év június 30. napjáig az erre rendszeresített formanyomtatványon. A benyújtás feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap hétszeresét. A támogatási összeg megállapítása érdekében a kérelemhez csatolni kell a bölcsődei, illetve óvodai jogviszony fennállásának intézményi igazolását. A kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

3. Iskolakezdési támogatás

A támogatás célja: Iskolakezdési támogatásban részesülhetnek azon zalaszentgróti lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen tartózkodó szülők és törvényes képviselők, akik nappali rendszerű iskolai oktatás keretében legfeljebb a 13. évfolyamon tanulmányokat folytató, huszadik életévét be nem töltött eltartottról gondoskodnak.

A támogatás formája: pénzbeli

A támogatás benyújtásának módja: A támogatási kérelmet tanulónként csak az egyik szülő, illetve törvényes képviselő terjesztheti elő minden év június 30. napjáig, erre rendszeresített formanyomtatványon. A benyújtás feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap hétszeresét. A támogatási összeg megállapítása érdekében a kérelemhez csatolni kell az intézményi tanulói jogviszony fennállásának igazolását. A kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

4. Tanulói utazási bérlettámogatás

A támogatás célja: Tanulói utazási bérlettámogatás állapítható meg a Zalaszentgrót város településrészi önkormányzatainak közigazgatási területein lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen ott tartózkodó tanulók szülei és törvényes képviselői részére az év szeptember 1. napjától június 30. napjáig tartó időszakára. A támogatás a legfeljebb a 12. évfolyamon tanulmányokat folytató tanulók lakó-, illetve tartózkodási helye és a zalaszentgróti autóbusz-állomás közötti viszonylatra megvásárolt autóbuszbérletek árának megtérítése érdekében kérelmezhető.

A támogatás formája: pénzbeli

A támogatás benyújtásának módja: A támogatási kérelem az adott tanév összes hónapjára előre, illetve a havonta megvásárolt tanulói bérletek vonatkozásában a következő tanév szeptember 15. napjáig terjeszthető elő az erre rendszeresített formanyomtatványon. A benyújtás feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap hétszeresét. A támogatási összeg megállapítása érdekében a kérelemhez csatolni kell a tanuló nevével ellátott tanulói bérletek eredeti példányát, valamint az intézményi tanulói jogviszony fennállásának igazolását. A kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A támogatás a legfeljebb a 12. évfolyamon tanulmányokat folytató tanulók lakó-, illetve tartózkodási helye és a zalaszentgróti autóbusz-állomás közötti viszonylatra megvásárolt autóbuszbérletek árának megtérítése érdekében kérelmezhető. A támogatás mértéke legfeljebb a megvásárolt tanulói bérletek ellenértékével megegyező összeg.

A kérelmet a letölthető nyomtatványon kell benyújtani.

GYERMEKNEVELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM (méret: 101 Kb formátum: doc)