Hivatal Hirdetmények

Pályázat lábon álló fa értékesítésére

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 154/2023. (X. 26.) számú határozata alapján önkormányzati zártkerti területről lábon álló fa értékesítésére, valamint a vágástakarítási munkálatok elvégzésére az nyilvános pályázatot hirdet.


Zalaszentgrót Város Önkormányzata 10 db tulajdonában álló zártkerti ingatlanokon található famennyiséget oly módon kívánja értékesíteni, hogy a nyertes ajánlattevő a lábon álló faanyag tulajdonjogát szerzi meg, köteles gondoskodni annak kitermeléséről, elszállításáról, a vágástér takarításáról.

A pályázat kiírója lehetőséget biztosít az ajánlattevők részére, hogy előre egyeztetett időpontban (munkanapokon és munkaidőben) szakirányító vezetésével a fenti zártkerti ingatlanok megtekintésére.

Elszámolás rendje:

A famennyiségért fizetendő teljes összeg tételes elszámolással történik. Az apríték készítése kizárólag a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal munkatársának jelenlétében történhet. Az akác tűzifa mennyisége a szakirányító segítségével kerül meghatározásra. A szállítási napokon az apríték mennyiségéről (kamionok számáról), és a tűzifa mennyiségéről az önkormányzat és a nyertes ajánlattevő képviselője jelenlétében jegyzőkönyv készül. A nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a szállítólevél másolatát minden esetben köteles átadni az önkormányzat képviselőjének. Ezen dokumentumok képezik a pénzügyi elszámolás alapját.

További információ: Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztály

Ajánlattételi felhívás (méret: 203 Kb formátum: docx)

Ajánlati dokumentáció - szervezet (méret: 23 Kb formátum: docx)

Ajánlati dokumentáció - természetes személy (méret: 22 Kb formátum: docx)